Prokuratúre sa nepáči stavba Tehelného poľa, hovorca MČ však Slovanistov ukľudňuje

Okresná prokuratúra podala protest proti rozhodnutiu o umiestnení stavby Národného futbalového štadióna, ktoré vydalo ešte v roku 2012 bratislavské Nové Mesto. Stavebný úrad mestskej časti totiž vydal rozhodnutie k štadiónu v čase, keď bolo záväzné stanovisko hlavného mesta už neplatné. Územný plán mesta sa totiž medzitým zmenil. Podľa prokuratúry tak úrad porušil zákon a územné rozhodnutie má preto zrušiť a nahradiť ho zákonným. Túto správu dnes priniesla tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá údajne spomenutým protestom disponuje. 

Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko ešte koncom novembra 2011, pričom vychádzalo z územného plánu schváleného v roku 2007. V polovici augusta 2012 potom stavebný úrad v Novom Meste vydal rozhodnutie o umiestnení stavby. Medzičasom sa však územný plán zmenil. Mestské zastupiteľstvo totiž ešte 15. decembra 2011 prijalo nové zmeny a doplnky územného plánu. Záväzné stanovisko mesta tak stratilo svoju platnosť a záväznosť. „Nemohlo byť podkladom rozhodnutia o umiestnení stavby,“ povedala prokurátorka Diana Lauková pre TASR. Tá poukazuje na to, že maloobchodné zariadenia, služobné byty a malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu budú mať podľa územného rozhodnutia 23, osem a päť podlaží. Plocha obchodného centra má tak mať 16.960 štvorcových metrov  a plocha pre 314 bytov 26.250 m2. Lauková podotýka, že skoro dve tretiny podlahovej plochy tejto stavby sú teda určené na bývanie, čo podľa stavebného zákona napĺňa charakter bytovej budovy. Podľa územného plánu je ale na tomto území bývanie neprípustné, okrem toho v obmedzenom rozsahu.

Hovorca bratislavského Nového Mesta Marek Tettinger ešte minulý rok vyhlásil, že sa nové zmeny a doplnky územného plánu nijako netýkali územia bývalého štadióna Slovana, ani jeho funkčného využitia. „Táto plocha je určená pre šport, telovýchovu a voľný čas. Bolo to tak pred, i po zmene územného plánu. Nezmenila sa ani základná charakteristika funkčnej plochy z hľadiska regulácie využitia územia.“

1846

SlovanPositive preto rýchlo pátral po tom, aké účinky by mohol mať prípadný protest v súvislosti so stavbou štadióna. Zvedaví sme boli pochopiteľne najmä na to, či je nejakým spôsobom ohrozená stavba. „V tejto chvíli nad týmto ani neuvažujeme. Bol nám síce doručený protest prokurátora proti rozhodnutiu mestskej časti, ale my sme tomuto protestu nevyhoveli, pretože sme presvedčení, že stavebný úrad postupoval v súlade s územným plánom i požiadavkami stanovenými v zákone. Podstúpili sme túto vec nadriadenému orgánu, ktorým je okresný úrad Bratislava,“ povedal nám hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger. Na paniku by teda nemal byť dôvod a veríme, že ani nebude:Aj ako fanúšik verím a dúfam, že na paniku nie je dôvod. Postupovali sme v súlade so zákonom a neporušili sme žiadne podmienky,“ ukľudnil na záver všetkých Slovanistov Marek Tettinger.

Pridaj komentár