Futbalový Slovan organizuje letný kemp pre mladé talenty

ŠK Slovan Bratislava organizuje pre Vaše deti letný denný futbalový kemp na Pasienkoch, kde si môže Vaše dieťa aj počas prázdnin zlepšiť techniku, spoznať nových priateľov, tráviť aktívne voľný čas a baviť sa futbalom. Naši kvalifikovaní tréneri klubu pripravili pre záujemcov z radov detí od U6 – U13 zaujímavé tréningy, pohybové hry, ako aj hodiny futbalovej angličtiny. Pre deti bude v rámci kempu zabezpečená strava, pitný režim, darčekové predmety ŠK Slovan, ako aj vstup do bazéna.

Kemp je rozdelený na turnusy podľa rôznych vekových kategórii:

o U13  6. 7.  –  10. 7. 2015
o U12 6. 7.  –  10.7.2015
o U11 13.7.  –  17.7.2015
o U10 13.7.  –  17.7.2015
o U9 3.8.  –  7.8. 2015
o U8 3.8.  –  7.8. 2015
o U7 10.8.  –  14.8.2015
o U6 10.8.  –  14.8. 2015

Cenník:

Hráč ŠK Slovan     135 EUR
Hráč mimo ŠK Slovan    150 EUR
Každý druhý súrodenec hráča  100 EUR

Dieťa je potrebné zaregistrovať do kempu najneskôr do 15.júna 2015 u p. Vilčinského na e-mailovej adrese vilcinsky@skslovan.com alebo telefónnom čísle 0907 098 702.

V prihláške treba uviesť nasledovné údaje:

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA:
DÁTUM NARODENIA:
BYDLISKO:
TELEFÓNNE ČÍSLO (rodiča):
E-MAIL (rodiča):
OBĽÚBENÝ POST:
VEĽKOSŤ DRESU:
TURNUS :

Platobné údaje:
Danú sumu je potrebné zaslať na účet ŠK Slovan-mládež 1200012991/8320 do 15 dní odo dňa registrácie. Ako variabilný symbol prosíme uviesť dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Pridaj komentár