Magistrát schválil výstavbu štadióna!!!

25.9.2014 tesne pred pol piatou zahájil primátor hlasovanie o bodoch programu dnešnej schôdze poslancov. Pre slovanistickú obec boli podstatné body 22 a 22A. Pred samotným hlasovovaním bola rozprava o bodoch, vystúpili viacerí poslanci so svojími taktickými poznámkami.

Bod 22 hovoril o prenájme cesty na Bajkalskej ulici, bod 22A o nájme komerčných priestorov na pozemku, kde sa bude stavať nový futbalový štadión!!!!!

Touto vetou predbieham sled udalostí.  Oba body boli schválené takmer jednohlasne!  Nik nebol proti, pár poslancov sa zdržalo hlasovania.

Po oznámení výsledkov primátorom Bratislavy, nastala v priestoroch pred rokovacou sálou obrovská radosť. Stretlo sa tu okolo 60 ľudí, možno viac, ďalší stáli vonku pred Magistrátom. V étery sa niesol známy chorál : Olé Olé Tehelné Pole, Tehelné Pole, Tehelné Pole. Nasledoval zborový potlesk, ktorý fanúšikovia ukončili ďalším chorálom – Ďaaaaakujeme, Ďaaaaaakujeme…..!

Slovan dostal od Magistrátu zelenú, veríme, že už nič nebude brániť k výstavbe štadiónu a do štyroch rokov budeme môcť fanúškovať opäť DOMA na Tehelnom Poli!!!!

Všetkým, ktorí podporili túto akciu ďakujeme, spolu sme bojovali za výstavbu štadióna!

One thought on “Magistrát schválil výstavbu štadióna!!!

Pridaj komentár