Rozhodnutie UEFA za správanie fanúšikov

Správu z oficiálneho webu www.skslovan.com prinášame v plnom znení.

Výklad rozhodnutia UEFA a poučenie smerom do budúcna.

ŠK Slovan Bratislava obdržal včera (19.9.2019) rozhodnutie odvolacej komisie UEFA za správanie fanúšikov počas vonkajšieho zápasu Sutjeska Nikšič – ŠK Slovan Bratislava a domáceho zápasu ŠK Slovan Bratislava – KF Feronikeli, ktorým odvolacia komisia zmenila rozhodnutie Kontrolného, etického a disciplinárneho orgánu UEFA (CEDB) v náš prospech.

Prvé rozhodnutie od UEFA CEDB bolo ŠK Slovan doručené 22.8.2019, ktoré nariadilo klubu nasledovný trest:

1. Odohrať nasledujúce dva zápasy UEFA organizované klubom bez divákov, pričom druhý zápas bude podmienečný na jeden rok.

2. Finančnú pokutu vo výške 50.000 Eur.

Voči tomuto rozhodnutiu podal klub v stanovenej lehote odvolanie v zastúpení advokáta JUDr. Juraja Kuráňa CSc.. Vďaka odvolaniu sme obdržali včera nové rozhodnutie od UEFA, ktoré mení charakter trestu a ruší druhý zápas bez divákov s podmienečným odložením na jeden rok.

Z pohľadu klubu je veľmi dôležité vysvetliť otvorene fanúšikom ŠK Slovan, o ktoré rasistické prejavy sa konkrétne v spomínaných zápasoch jednalo:

Sutjeska Nikšič – ŠK Slovan Bratislava: V 64.minúte zápasu fanúšikovia ŠK Slovan v sektore hostí spievali pokrik: „ŠK Slovan majster ligy, Nitra buzerantská je, Trnava sú poľskí židi a Košice do p…“. Podľa rozhodnutia UEFA sa fanúšikovia dopustili homofóbiou a antisemtizmom.

ŠK Slovan Bratislava – KF Feronikeli: V 26.minúte zápasu fanúšikovia ŠK Slovan v sektore C203 roztiahli transparenty, ktoré však UEFA nevyhodnotila ako závadné, avšak spoza nich skupina asi 10 fanúšikov kričala pokrik „Ubij, ubij, ubij shiptara, shiptara (preklad: zabi, zabi, zabi šiptara – pričom šiptar je urážlivý pojem na Albánca). Podľa rozhodnutia UEFA sa fanúšikovia dopustili diskriminácie voči Albáncom a zároveň vyzývali k násiliu voči etnickej skupine.

Voči klubu existuje však aj rozhodnutie za zápas s PAOK

ŠK Slovan Bratislava informuje, že aj ďalší domáci zápas UEFA Europa League s Wolverhampton Wanderers je ohrozený z hľadiska návštevy fanúšikov. UEFA doručila klubu dňa 30.8.2019 rozhodnutie za domáci zápas ŠK Slovan Bratislava – PAOK, ktoré nariaďuje klubu nasledovný trest:

1. Odohrať ďalší zápas UEFA organizovaný klubom bez divákov

2. Finančnú pokutu vo výške 50.000 Eur.

Na základe tohto rozhodnutia podal klub v stanovenej lehote odvolanie v zastúpení advokáta JUDr. Juraja Kuráňa CSc.. V tejto situácii musí klub čakať na rozhodnutie UEFA vo veci odvolania klubu.

Z pohľadu klubu je pre nás veľmi dôležité aj v tejto veci otvorene vysvetliť fanúšikom ŠK Slovan, o ktorý rasistický prejav sa konkrétne jednalo:

V 79.minúte zápasu fanúšikovia ŠK Slovan v sektoroch C103, C104, C203, C204 opätovne vykrikovali pokrik „Cigánske k..y“. Pokrik smerovali ku gréckym hráčom a fanúšikom. Podľa rozhodnutia UEFA je tento pokrik diskriminujúci voči Rómom a správanie fanúšikov bolo označené ako xenofóbne.

Čo znamenajú tieto tresty do budúcna

ŠK Slovan sa dobrovoľne prihlásil do súťaží organizovaných pod hlavičkou UEFA, čo znamená, že klub automaticky rešpektuje stanovené pravidlá. Rozhodnutia o odohratí zápasov bez divákov nás netešia, ale prostredníctvom odvolaní sme vyvinuli maximálne úsilie na ich zmiernenie a zmenu, čo sa napokon v prvej veci vďaka kvalitnej práci nášho advokáta čiastočne podarilo. Akékoľvek konečné rozhodnutia o treste musíme však prijať ako fakt a ani klubu, fanúšikom a taktiež atmosfére v mužstve by nepomohli komentáre o tom, či je trest adekvátny alebo nie.

Čo však môžeme zmeniť, je naša spoločná budúcnosť. Pokiaľ totiž naše mužstvo bude o rok, dva či tri opäť v Európe úspešné a prebojuje sa minimálne do skupinovej fázy, tak bez zmeny určitých vecí sa zopakuje rovnaký scenár. Musíme si uvedomiť, že v rámci UEFA sú akékoľvek rasistické, homofóbne či nenávistné prejavy najzávažnejším prečinom a sú veľmi tvrdo trestané. Takže ak sa zopakujú podobné prejavy, ktoré sme vyššie spomínali, opäť by sa stalo, že by sme v skupinovej fáze hrali zápasy bez divákov.

Fanúšikov vyzývame, aby rešpektovali pravidlá UEFA a v prípade, že s nimi majú problém, aby nenavštevovali tieto zápasy, pretože klub i ostatní fanúšikovia na týchto jednotlivcov opäť kruto doplatí. Klub zároveň informuje, že v prípade, ak by sa akýkoľvek podobný prejav zopakoval, bude nekompromisne postupovať v rámci všetkých legislatívnych možností.

Vážime si podporu všetkých fanúšikov a samozrejme sme si vedomí, že hnacím motorom atmosféry je kotol (C-sektor), ktorý na štadióne vytvára fantastickú atmosféru a preto nedopusťme, aby jednotlivci kazili fantastickú prácu či už kotla, všetkých fanúšikov a hráčov.

Pridaj komentár