Situácia v HC Slovan Bratislava

Vedenie klubu HC Slovan Bratislava vo svojom stanovisku prinieslo nové informácie ohľadom aktuálnej situácii v klube.

V prvom rade Vám ďakujeme za trpezlivosť, s ktorou ste doteraz očakávali oficiálne potvrdené informácie z prostredia klubu ohľadom riešenia vlastníckych vzťahov po náhlom odchode Rudolfa Hrubého, väčšinového vlastníka HC SLOVAN Bratislava, uvádza  na svojom oficiálno webe hcslovan.sk.

Procesy spojené s dedičským konaním mali svoje zákonitosti a časový harmonogram, ktorý bolo potrebné dodržať a akceptovať. Na druhej strane úplne chápeme prirodzený a legitímny záujem o to, ako bude náš klub ďalej fungovať a ktorým smerom sa bude v budúcnosti uberať.

V tejto chvíli si Vás dovoľujeme predovšetkým informovať, že súčasný väčšinový akcionár Slovana, ktorým je právoplatná dedička pani Elena Hrubá, podniká kroky k akvizícii záujemcu o kúpu svojho väčšinového podielu, pričom prioritou zostáva, aby išlo o domáceho alebo zahraničného investora, ktorý bude mať dlhodobý záujem na zabezpečení a ďalšom rozvoji stabilne a zdravo fungujúceho hokejového klubu.

Súčasný väčšinový akcionár zároveň vysporiadal všetky záväzky klubu v rozsahu jej vlastníckeho podielu v spoločnosti. Vďaka tomu nie je ďalšie pôsobenie HC SLOVAN Bratislava v slovenskom profesionálnom hokejovom priestore nateraz ohrozené. HC SLOVAN Bratislava k stanovenému termínu prihlási všetky svoje družstvá, t.j. A mužstvo, rezervné mužstvo Modré krídla Slovan, družstvo žien, ako aj všetky mládežnícke družstvá do hokejových súťaží v sezóne 2024/25. Všetky odborné úseky klubu, najmä však športový manažment, úsek metodiky mládeže, marketingové a obchodné oddelenie pracujú v súčasnosti bez akýchkoľvek obmedzení a komplikácií na príprave klubu do novej sezóny.

O ďalšom vývoji riešenia vlastníckych vzťahov klubu HC SLOVAN Bratislava Vás budeme opätovne informovať, akonáhle dôjde k zásadnému posunu.

Pridaj komentár