Súd zamietol žalobu APHK voči Slovanu

Návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 5. februára t.r. sa APHK domáhala uložiť nášmu klubu povinnosť umožniť pri domácich zápasoch TIPOS Extraligy výrobu internetového live prenosu výhradne zmluvnému partnerovi APHK spoločnosti Tipsport. 

APHK sa pritom odvolávala na Zmluvu o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) zo dňa 2. septembra 2020, ktorou boli na ňu údajne prenesené marketingové práva, okrem iného aj výroba internetových prenosov zo zápasov extraligy. 

V bode 6.2. tejto zmluvy sa však uvádza, že práva, ktoré súvisia s marketingovými právami a ktorých nositeľom je účastník extraligy, teda aj HC SLOVAN Bratislava, sa budú riešiť na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi APHK a účastníkom extraligy. APHK však žiadnu osobitnú zmluvu so Slovanom neuzatvorila, napriek tomu, že predstavitelia HC SLOVAN sa od začiatku sezóny viackrát o rokovanie usilovali. Naopak, návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany súdu si APHK chcela vymôcť od Slovana bezodplatné plnenie, keďže výnosy z marketingových práv sa prerozdeľujú na základe uzatvorených zmlúv medzi jednotlivé kluby, účastníkov extraligy. Práve absencia osobitnej zmluvy medzi APHK a HC SLOVAN bola dôvodom na to, aby súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.
Akcionári HC SLOVAN Bratislava od leta minulého roku, teda ešte v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom hokejovej sezóny, upozorňovali APHK na to, že je potrebné zmluvne sa dohodnúť na doriešení plnenia marketingových práv počas zápasov HC SLOVAN v extralige. Namiesto rokovania a dosiahnutia obojstranne výhodnej dohody sa APHK radšej uchýlila k snahe vymôcť si bezodplatné plnenie zo strany Slovana na súde. To sa jej nepodarilo. Žiaľ, ešte predtým sa niekoľkokrát počas domácich zápasov Slovana pokúsila realizovať internetový prenos bez dosiahnutia dohody s HC SLOVAN, čo vyvrcholilo až prerušením televízneho prenosu zo zápasu Slovan – Dukla Trenčín v nedeľu 31. januára t.r. 

Rozhodnutie súdu potvrdilo, čo Slovan dôrazňoval od začiatku prebiehajúcej sezóny: je potrebné si sadnúť za jeden stôl, rokovať o osobitnej zmluve a čo najskôr ukončiť tento stav, na ktorý v konečnom dôsledku najviac doplatili fanúšikovia hokeja.

Informoval HC Slovan na svojej webovej stránke.

Pridaj komentár