Výstavba štadióna na Tehelnom poli pokračuje podľa plánu

Práce na novom štadióne na Tehelnom poli pokračujú podľa stanoveného plánu. Po slávnostnom zahájení výstavby, ktoré sa uskutočnilo 1. septembra 2016, sa začali realizovať prvé projektové práce ako geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a radónový prieskum. Priebežne prebiehali ďalšie práce spojené s prípravou pozemku na výstavbu štadióna.

Následne sa zrealizovali prehlbovacie práce, ktoré znížili základný povrch ešte o štyridsať centimetrov. Paralelne sa pracovalo na vybudovaní hlavnej elektrickej rozvodne.

V priebehu októbra nastúpili na Tehelné pole ťažké stavebné mechanizmy. Momentálne prebieha záverečný výkop zeminy a jej odvoz. Na mieste budúceho štadióna sú zrealizované aj prvé pilotné vrty, ktoré siahajú do hĺbky šestnástich metrov. Práve pilotné vrty sú základom pre položenie samotnej stavby, ktorá by mala na Tehelnom poli vyrásť do konca roka 2018.

vizualizacia-stadion-2

Fanúšikovia môžu aktuálne informácie o výstavbe štadióna na Tehelnom poli čerpať z oficiálnej stránky na facebooku: facebook.com/StadionTehelnepole/.

Redakciu slovanpositive informoval klub prostredníctvom tlačovej správy.

Pridaj komentár