Prehlaď najvýznamnejších zmien pravidiel od sezóny 2021/2022

V zápase medzi Slovanom a Trenčínom bolo udelených sedemnásť menších trestov. Deväť na strane Slovana, osem na hosťujúcej strane. „Nemôžeme komentovať arbitrov“, zhodli sa obaja tréneri na pozápasovej tlačovej konferencií. „Niektoré fauly ani faulami neboli, či už na našej strane, či na strane súpera. Nie je to dobré pre nás trénerov, hra sa kúskuje, radšej vidíme plynulý hokej“, povedal tréner Róbert Döme, na jeho slová nadviazal kormidelník Trenčína Ján Pardavý:„Ak by ste mali viac otázok, choďte sa opýtať o kabínu ďalej, kde sedia arbitri. Oni sú súčasťou hokeja, potrebujeme ich. Ich meter v zápase bol prísnejší, dúfam, že to takto nebude pokračovať, ako aj kolega hovoril niektoré fauly by v play off neboli potrestané. Navyše je tu aj veľa zmien v pravidlách aj tí rozhodcovia to majú ťažké.“

Nové pravidlá ľadového hokeja pre nasledujúce sezóny sú dokončením projektu IIHF a top európskych súťaží za spolupráce NHL. Majú štruktúru pravidiel NHL a iba v niektorých procedurálnych postupoch sa od pravidiel NHL líšia. Podľa týchto pravidiel budú rozhodované všetky top ligy v Európe, majstrovstvách sveta aj olympijské hry. Čo konkrétne sa od novej sezóny 2021/22 mení?

PRAVIDLO 9.6. – HELMY
Helma musí byť upevnená tak, aby nemohla spadnúť. Ak spadne bez toho, aby ju hráči proti pravidlám stiahol súper, nebola upevnená správne. Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, musí okamžite opustiť ľadovú plochu.

Hráč, ktorému počas hry spadne prilba, ju nesmie zdvihnúť a nasadiť si ju znovu na hlavu -⁠ aby tak mohol urobiť, musí opustiť hraciu plochu a vrátiť sa na hráčsku lavicu. Ak hráč nekoná v súlade s týmto pravidlom, uloží sa mu bez varovania menší trest.

PRAVIDLO 60 – VYSOKÁ HOKEJKOU
Hráč musí mať kontrolu nad svojou hokejkou a je za svoju hokejku zodpovedný. Hráč však nebude potrestaný, ak zasiahne súpera v rámci normálneho náprahu alebo pri dokončení pohybu pri strele alebo prihrávke, alebo ak nechtiac zasiahne protihráča – centra, ktorý je predklonený pri vhadzovaní.

Divoké švihnutie po skákajúcom puku sa nepovažuje za normálne náprah alebo dokončenie pohybu a akýkoľvek kontakt s protihráčom nad úrovňou ramien bude príslušne potrestaný.

STRIEDANIE, ODECHOVÝ ČAS, VOĽBA MIESTA VHADZOVANIE
Brániaci tím nesmie striedať, vybrať si oddychový čas a útočiaci tím má možnosť voľby, na ktorom bode bude vykonané vhadzovanie:

  1. Po neúmyselnom posunutí bránky brániacim hráčom.
    2 .V prípade, že je puk vystrelený do koncového pásma útočiacim tímom z jeho vlastnej polovice a brankár súpera prikryje puk.
  2. Po zakázanom uvoľnení.

Útočiaci tím má navyše možnosť voľby miesta vhadzovanie pri začatí „presilovej hry“.

PRAVIDLO 76.6. POSTUP VHADZOVANIE -⁠ PORUŠENIE
Hráči, ktorí prídu do oblasti vhadzovanie neskoro, a nachádzajú sa tým v pozícii mimo hru pre nadchádzajúce vhadzovanie, hlavný rozhodca varuje, akonáhle zaujmú pozíciu v hre. V tomto prípade nebude varovaný center sa previnil tímu za porušenie postupu vhadzovania, ale varovaný bude tréner. Akékoľvek ďalšie takéto porušenie v stretnutí má za následok uloženie menšieho trestu pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry previnivšiemu sa tímu. Tento trest sa ohlási ako menší trest pre hráčsku lavicu za zdržiavanie hry – pomalý príchod na vhadzovanie.

PRAVIDLO 85.5 – MIESTO VHADZOVANIE
Ak puk opustí ihrisko, vykoná sa následné vhadzovanie na najbližšom bode pre vhadzovanie v pásme, kde došlo k poslednému kontaktu hráča s pukom, vrátane toho, keď sa jednalo o kontakt útočiaceho hráča v útočnom pásme. Ak sa však útočiacim tím dopustí súčasne priestupku proti pravidlám (vysoká hokejka, odpálenie puku rukou, ofsajd a pod.), Vhadzuje sa mimo útočné pásmo.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY – BRANKÁR
PRAVIDLO 63.2. ZDRŽIAVANIE HRY
Menší trest za zdržiavanie hry sa uloží:
(VI) Brankári, ktorý „vyjde“ z bránkoviska, aby sa pokúsil dôjsť puk skôr ako útočiaci hráč a miesto odohraní puku na puk skočí, čím spôsobí prerušenie hry; je dovolené, aby brankár vyšiel z bránkoviska za účelom „zmenšenie streleckého uhla“ a po zákroku proti strele, pokiaľ mu puk vypadne, ho prikryl.

Menší trest za zdržiavanie hry sa uloží:
(VII) Brankári, ktorý nie je pod tlakom protihráča a v bránkovisku úmyselne padne na puk alebo ho stiahne k telu alebo drží alebo umiestni puk na akúkoľvek časť bránky takým spôsobom, že spôsobí prerušenie hry;

PRAVIDLO 63.7. – Uznaný GÓL
V prípade, že je bránka posunutá brániacim hráčom, či už „úmyselne“, alebo „neúmyselne“, predtým, než puk prejde bránkovú čiaru v mieste, kde bránka normálne je, môže hlavný rozhodca uznať gól. Aby v takejto situácii mohol byť uznaný gól, musí byť bránka posunutá brániacim hráčom, útočiaci hráč musí mať pred posunutím bránky bezprostrednej príležitosť na skórovanie a musí byť rozhodnuté, že by puk prešiel do bránky v mieste, kde je zvyčajne bránka.

PRAVIDLO 37.3. – gólovú situáciu PODLIEHAJÚCA SKÚMANIE ZÁZNAMU
(IX) Či puk prešiel do bránky pri pokračujúcej hre, hoci rozhodca už zapískal po tom, čo stratil puk z dohľadu, ale výsledok akcie tým nebol ovplyvnený.

Kompletný prehľad pravidiel

zdroj.ceskyhokej.cz

Pridaj komentár